strona producenta piec├│w kremacyjnych

Spalarnia A60

Piece do spalania odpad??w

Model A-60 jest najmniejsz─? z oferowanych spalarni, zaprojektowan─? do pozbywania si─? odpadów
na mniejsz─? skal─?.

Urz─?dzenie posiada komor─? o pojemno??ci 0.13 m3 
(50 kg) po??─?czon─? z szuflad─? na spopielony wk??ad
i drzwiami do ich usuni─?cia.

Druga komora zapewnia dopalenie dodatkowym
palnikiem w temperaturze powy??ej 850 °C gazów powsta??ych w procesie w celu ich ca??kowitego oczysz-czenia.

Z przodu pieca znajduj─? si─? zabezpieczane blokad─?
drzwi u??atwiaj─?ce za??adunek i prawid??owe umiejscowienie wk??adu w komorze.

Ca??a jednostka pokryta jest pow??ok─? anodowanej
3 milimetrowej stali z grub─? na 6 cm ok??adzin─?  ogniotrwa??─?, która utrzymuje ciep??o wewn─?trz komory jednocze??nie utrzymuj─?c ch??odne ??ciany zewn─?trzne.

Wewn─?trzna konstrukcja urz─?dzenia pozwala
na umiejscowienie wewn─?trz ognioodpornego rusztu. Palnik kieruje strumie?? ognia pod ruszt powoduj─?c
bardzo szybkie spalanie za??adowanego wk??adu,
spopielony wk??ad swobodnie poprzez grill spada bezpo??rednio do szuflady na popió?? (popielnik).

Urz─?dzenie ma wbudowany palnik wtórny i dodatkow─? komor─? umo??liwiaj─?ce rozpr─???anie gazów i ich
dopalenie.

DANE TECHNICZNEA60
Wymiary
Obj─Öto┼Ť─ç0.13m3
Pojemno┼Ť─ç50kg
Waga400kg
D┼éugo┼Ť─ç750mm
Szeroko┼Ť─ç750mm
Wysoko┼Ť─ç2200mm
Otw├│r40 x 30cm
Zu┼╝ycie paliwa
LPG4.0l/h
Diesel3.0l/h
Gaz2.7m3/h
Temperatura spalania
Minimalna600°C
Maksymalna800°C
Dodatkowe informacje
Dodatkowa komora spalaniaTAK
Czas dodatkowego spalania0.5s
Monitoring temperatury-
Termostat-
ChłodzenieTAK
Wydajno┼Ť─ç20kg/h
Spalarnia A60 Katalog Inciner8 Spalarnia A60
projektowanie stron internetowych tr├│jmiasto