strona producenta piec├│w kremacyjnych

Spalarnia medyczna P60 M1/M2

Spalanie odpad??w medycznych

P60 jest przeznaczony do unieszkodliwiania odpadów medycznych, zaka??nych, ska??one odpady typu „red bag” (czerwona torba), opatrunków chirurgicznych, testów
i urz─?dze?? testowych z tworzyw sztucznych oraz innych odpadów.

Spalarnia z komor─? o pojemno??ci 1,65 m3 (ok. 350 kg ??adowno??ci) utylizuje ok. 60 kg ??adunku na godzin─?.

KORZY??CI:

Szybkie, ca??kowite i wydajne unieszkodliwianie odpadów

 • Spalanie dwukomorowe.
 • Komory izolowane pokryte ogniotrwa??ym wype??nieniem.
 • Programowalne cyfrowe sterowanie temperatur─? wraz z wykresem.
 • Kontrola dop??ywu paliwa i dost─?pno??ci powietrza obni??aj─?ca zu??ycie.
 • Spalanie w komorze wtórnej w temperaturze do 1000 °C i 1 sek. (M1) do 2 sek. (M2) czasu retencji.

 

Minimum instalowania i w??─?cznik czasowy

 • Fabrycznie zmontowane aluminiowe poszycie ze stali ogniotrwa??ej i firebrick.
 • Model wyposa??ony jest w monitor i rejestrator.
 • Mo??liwo??─? dokupienia dodatkowych akcesoriów.

Proste i bezpieczne dzia??anie

 • Pneumatyczny lub hydrauliczny system ??adowania zapewnia w??a??ciw─? szybko??─? za??adunku i bezpiecze??stwo operatora. Kiedy kontrolka poka??e, ??e up??yn─??? ju?? czas dla zaprogramo-wanych temperatur operator dokonuje ponownego za??adunku zbiornika, zabezpiecza wieko po czym po naci??ni─?ciu prze??─?cznika automatycznie rozpo-czyna start nowego cyklu. Zbiornik sam przechyla si─? umieszczaj─?c wsad w komorze g??ównej, t??ok cofa si─?, po czym drzwi komory zamykaj─? si─? automa-tycznie rozpoczynaj─?c proces.
 • Temperatury komory pierwotnej i wtórnej s─? wy??wietlane i rejestrowane (opcjonalne).
 • Minimalne zaanga??owanie operatora.

Niskie zu??ycie paliwa

 • Programowalne cyfrowe sterowanie utrzymania temperatury, zapewnia ca??kowite spalanie wk??adu przy jednoczesnej oszcz─?dno??ci paliwa.


Wydajno??─? P60 do 100 kg/h przy kaloryczno??ci
na poziomie 2200 Kcal/kg.

P60 M2

Ró??nica pomi─?dzy modelami M1 i M2 dotyczy wielko??ci komory wtórnego spalania i czasu retencji gazów (szczegó??y w specyfikacji).

DANE TECHNICZNEP60 M1 P60 M2
Wymiary
Obj─Öto┼Ť─ç1.65 1.65m3
Pojemno┼Ť─ç350 350kg
Wagab.d. b.d.kg
D┼éugo┼Ť─ç1880 1880mm
Szeroko┼Ť─ç1280 1280mm
Wysoko┼Ť─ç7700 7700mm
Otw├│r47,5 x 90 47,5 x 90cm
Zu┼╝ycie paliwa
LPG0.0 0.0l/h
Diesel14.0 14.0l/h
Gaz15.0 15.0m3/h
Temperatura spalania
Minimalna950 950°C
Maksymalna1320 1320°C
Dodatkowe informacje
Dodatkowa komora spalaniaTAK TAK
Czas dodatkowego spalania1.0 2.0s
Monitoring temperaturyTAK TAK
TermostatTAK TAK
ChłodzenieTAK TAK
Wydajno┼Ť─ç100 100kg/h
Spalarnia medyczna P60 M1/M2 Katalog Inciner8 Spalarnia medyczna P60 M1/M2
projektowanie stron internetowych tr├│jmiasto