strona producenta piec├│w kremacyjnych

Spalarnia medyczna P25 / P25 (HF)

Piece do spalania odpad??w medycznych

P25 jest przeznaczony do unieszkodliwiania odpadów medycznych, zaka??nych, ska??one odpady typu „red bag” (czerwona torba), opatrunków chirurgicznych, testów i urz─?dze?? testowych z tworzyw sztucznych oraz innych odpadów. Spalarnia z komor─? o pojemno??ci 0,65 m3 (ok. 350 kg ??adowno??ci) utylizuje ok. 60 kg ??adunku na godzin─?.

KORZY??CI:

Szybkie, ca??kowite i wydajne unieszkodliwianie odpadów

 • Masywny ceramiczny grill umo??liwiaj─?ce spalanie od spodu wk??adu.
 • 350 kg wsadu.
 • Wkl─?s??e ogniotrwa??e dno dzia??aj─?ce jak palenisko na wk??adane przez wsad odpady.
 • Izolowane i ogniotrwa??e wyko??czenie komory wtórnej powoduj─?ce utrzymanie temperatury na wylocie gazów dochodz─?cej do 1000 °C i 1.0 sekundowym czasem retencji (dopalania).


Minimum instalowania i w??─?cznik czasowy

 • Fabrycznie zmontowane aluminiowe poszycie ze stali ogniotrwa??ej i firebrick.
 • Model wyposa??ony jest w monitor i rejestrator.
 • Mo??liwo??─? dokupienia dodatkowych akcesoriów.

 

Proste i bezpieczne dzia??anie

 • Du??e doskonale wywa??one drzwi zabezpieczone elektryczn─? blokad─?.
 • Automatyczny system sterowania zapewnia realizacj─? zaprogramowanych czasów spalania i wy??─?cza si─?.
 • Kontrolka wype??nienia komory wskazuje operatorowi czas do??adowania.


Niskie zu??ycie paliwa

 • Programowalne cyfrowe sterowanie utrzymania temperatury, zapewnia ca??kowite spalanie wk??adu przy jednoczesnej oszcz─?dno??ci paliwa.
 • Ci??nieniowa dmuchawa z kontrol─? nadmuchu tworz─?ca turbulencje i rozprowadzaj─?ca powietrze wspomagaj─?ce spalanie do komory wtórnej.
 • Wtórny palnik aktywowany automatycznie przy ustalonym spadku temperatury zapewnia podtrzymanie wysokiej temperatury przy minimalnym poziomie zu??ycia energii.


Wydajno??─? P25 do 600 kg w cyklu 10 h przy kaloryczno??ci na poziomie 2200 Kcal/kg.

P 25 (HF)

HF oznacza High Fire i ró??ni si─? typem palników.

Wydajno??─? P25 HF do 2000 kg w cyklu 24 h przy kaloryczno??ci na poziomie 2200 Kcal/kg i dwukrotnym za??adunku.

DANE TECHNICZNEP25 P25 (HF)
Wymiary
Obj─Öto┼Ť─ç0.65 0.65m3
Pojemno┼Ť─ç350 350kg
Waga2100 2100kg
D┼éugo┼Ť─ç2600 2600mm
Szeroko┼Ť─ç1500 1500mm
Wysoko┼Ť─ç7700 7700mm
Otw├│r61 x 71 61 x 71cm
Zu┼╝ycie paliwa
LPG13.0 13.0l/h
Diesel12.0 12.0l/h
Gaz8.9 8.9m3/h
Temperatura spalania
Minimalna900 900°C
Maksymalna1350 1350°C
Dodatkowe informacje
Dodatkowa komora spalaniaTAK TAK
Czas dodatkowego spalania0.5 0.5s
Monitoring temperaturyTAK TAK
TermostatTAK TAK
ChłodzenieTAK TAK
Wydajno┼Ť─ç60 85kg/h
Spalarnia medyczna P25 / P25 (HF) Katalog Inciner8 Spalarnia medyczna P25 / P25 (HF)
projektowanie stron internetowych tr├│jmiasto