strona producenta piec├│w kremacyjnych

Spalarnia medyczna P16 / P16 (HF)

Piece do spalania odpad??w medycznych

P16 jest przeznaczony do unieszkodliwiania odpadów medycznych, zaka??nych, ska??one odpady typu „red bag” (czerwona torba), opatrunków chirurgicznych, testów
i urz─?dze?? testowych z tworzyw sztucznych oraz innych odpadów.

KORZY??CI:

Szybkie, ca??kowite i wydajne unieszkodliwianie odpadów

 • Masywny ceramiczny grill umo??liwiaj─?cy spalanie od spodu wk??adu.
 • 200 kg wsadu.
 • Wkl─?s??e ogniotrwa??e dno dzia??aj─?ce jak palenisko na wk??adane przez wsad odpady.
 • Izolowane i ogniotrwa??e wyko??czenie komory wtórnej powoduj─?ce utrzymanie temperatury na wylocie gazów dochodz─?cej do 1000 °C i 0,5 sekundowym czasem retencji (dopalania).

Minimum instalowania i w??─?cznik czasowy

 • Fabrycznie zmontowane aluminiowe poszycie ze stali ogniotrwa??ej i firebrick.
 • Model wyposa??ony jest w monitor i rejestrator.
 • Mo??liwo??─? dokupienia dodatkowych akcesoriów.

 

Proste i bezpieczne dzia??anie

 • Du??e doskonale wywa??one drzwi zabezpieczone elektryczn─? blokad─?.
 • Automatyczny system sterowania zapewnia realizacj─? zaprogramowanych czasów spalania i wy??─?cza si─?.
 • Kontrolka wype??nienia komory wskazuje operatorowi czas do??adowania.

Niskie zu??ycie paliwa

 • Programowalne cyfrowe sterowanie utrzymania temperatury, zapewnia ca??kowite spalanie wk??adu przy jednoczesnej oszcz─?dno??ci paliwa.
 • Ci??nieniowa dmuchawa z kontrol─? nadmuchu tworz─?ca turbulencje i rozprowadzaj─?ca powietrze wspomagaj─?ce spalanie do komory wtórnej.
 • Wtórny palnik aktywowany automatycznie przy ustalonym spadku temperatury zapewnia podtrzymanie wysokiej temperatury przy minimalnym poziomie zu??ycia energii.


Wydajno??─? P16 do 400 kg w cyklu 10 h przy kaloryczno??ci na poziomie 2200 Kcal/kg.

P 16 (HF)

HF oznacza High Fire i ró??ni si─? typem palników.

Wydajno??─? P16 HF do 1500 kg w cyklu 24 h przy kaloryczno??ci na poziomie 2200 Kcal/kg i dwukrotnym za??adunku.

DANE TECHNICZNEP16 P16 (HF)
Wymiary
Obj─Öto┼Ť─ç0.47 0.47m3
Pojemno┼Ť─ç200 200kg
Waga1100 1100kg
D┼éugo┼Ť─ç2000 2000mm
Szeroko┼Ť─ç1220 1220mm
Wysoko┼Ť─ç6120 6120mm
Otw├│r61 x 71 61 x 71cm
Zu┼╝ycie paliwa
LPG8.0 10.0l/h
Diesel7.0 9.0l/h
Gaz4.8 5.8m3/h
Temperatura spalania
Minimalna900 900°C
Maksymalna1350 1350°C
Dodatkowe informacje
Dodatkowa komora spalaniaTAK TAK
Czas dodatkowego spalania0.5 0.5s
Monitoring temperaturyTAK TAK
TermostatTAK TAK
ChłodzenieTAK TAK
Wydajno┼Ť─ç55 70kg/h
Spalarnia medyczna P16 / P16 (HF) Katalog Inciner8 Spalarnia medyczna P16 / P16 (HF)
projektowanie stron internetowych tr├│jmiasto